Porada Zielarska

Nota prawna

Nota prawna

Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z niniejszą Notą prawną  przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej www.porada-zielarska.pl. 

Korzystanie ze strony internetowej (w rozumieniu zarówno zapoznania się z zawartymi na podstronach treściami jak i zleceniu porady / konsultacji zielarskiej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki, oraz warunki ujęte w Regulaminie

Strona stanowi wyłączną własność Zielarza Arkadiusza Ciołkowskiego, będącego  jej autorem. Strona chroniona jest zapisami prawa autorskiego. Autor niniejszym wyraża zgodę, na kopiowanie fragmentów strony www.porada-zielarska.pl wyłącznie pod warunkiem zamieszczenia ich jako cytatu z wyraźnym oznaczeniem źródła. Treści strony mogą być stosowane w celach komercyjnych, wyłącznie za zgodą pisemną Autora. 

Wszystkie informacje oraz treści zawarte na stronach www.porada-zielarska.pl zostały opracowane przez Zielarza w jak najlepszej wierze i przy zachowaniu wyjątkowej staranności oraz rzetelności. Autor nie ponosi jednak odpowiedzialności za dokładność i aktualność zamieszczonych na stronach informacji.

Informacje zamieszczone na stronie www.porada-zielarska.pl, dotyczące porad / konsultacji zielarskich stanowią ofertę handlową z której skorzystanie wymaga potwierdzenia znajomości Regulaminu oraz akceptacji jego treści.

Porady / konsultacje zielarskie nie stanowią w żadnym razie porady lekarskiej, która może być udzielona - zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej - wyłącznie przez lekarza. 

Skorzystanie z porady / konsultacji zielarskiej nie zwalnia z konieczności pozostawania pod stałą opieką lekarza specjalisty.

Zielarz nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikłe z zatajenia informacji przez osobę zgłaszającą się po poradę / konsultacje zielarskie. Dotyczy to w szczególności interakcji pomiędzy poleconymi przez zielarza preparatami a przyjmowanymi lekami oraz reakcjami alergicznymi.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących stanu zdrowia czy przyjmowania zaleconych przez Zielarza preparatów, należy każdorazowo zwrócić się do lekarza prowadzącego.

Wszelkie informacje przesyłane przekazywane do Zielarza zarówno poprzez formularz jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej czy tradycyjnej lub telefonu są traktowane jako poufne i wykorzystywane jedynie do wykonywania usług z zakresu porad / konsultacji zielarskich.
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony