Porada Zielarska

Polityka prywatności

Firma P.H.U. Zielarz Polski Arkadiusz Ciołkowski będąca właścicielem strony internetowej www.poradazielarska.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby chronić prywatność swoich Klientów w zakresie prowadzonej przez nas działalności.
Poniższa Polityka Prywatności ukazuje w jaki sposób dbamy o dane osobowe naszych Klientów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część witryny internetowej www.poradazielarska.pl dlatego podjęta przez Państwa decyzja o konsultacji lub poradzie zielarskiej oznacza automatyczną akceptację naszej  Polityki Prywatności.
W związku z powyższym przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny internetowej www.poradazielarska.pl zachęcamy Państwa do szczegółowego zapoznania się z Polityką Prywatności, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób, które zdecydowały się na konsultacje lub poradę zielarską.

1) Administrator
Administratorem danych podawanych w formularzu konsultacji lub porady zielarskiej jest firma
P.H.U. Zielarz Polski Arkadiusz Ciołkowski
z siedzibą w:
46-320 Praszka, ul. Kopernika 10e/28
NIP
576 122 60 68

2) Gromadzone Dane
Gromadzone przez nas dane osobowe obejmują informacje niezbędne do zrealizowania konsultacji lub porady zielarskiej i obejmują:
- imię i nazwisko,
- adres mailowy oraz telefon,
- adres dostawy wybrany przez Kupującego.
- rok urodzenia
- treść pytania dotyczącego konsultacji lub porady zielarskiej
- informacje dotyczące: obecne lub przebyte poważniejsze choroby, zabiegi, urazy; przyjmowane obecnie, ostatnio lub na stałe leki; obecne lub odbyte kuracje ziołowe lub inne; uczulenia, alergie, nietolerancje pokarmowe .

UWAGI:
- podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne,
- podanie wszystkich powyższych danych jest niezbędne do zrealizowania konsultacji lub porady ziołowej a ich zbieranie ma na celu wyłącznie bezpieczeństwo kuracji zaleconych osobom, które podjęły decyzję o skorzystaniu z konsultacji lub porady zielarskiej,


3) Cele przetwarzania Danych
Dane osobowe podane w formularzu zamówienia przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji konsultacji lub porady zielarskiej, zamówionej poprzez witrynę internetową www.poradazielarska.pl.
Przetwarzanie danych obejmuje:
- ewentualny kontakt z Zamawiającego (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty email)
- kwestie księgowe (w przypadku zaznaczenia przez Zamawiającego opcji „faktura”)
- realizację wysyłki pod adres e-mail, wskazany przez Zamawiającego.
Dane podane przez Zamawiającego w procesie Rejestracji, będą przetwarzane w celach marketingowych i reklamowych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody na takie przetwarzanie.
Dane podane przez Zamawiających będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora i w żadnym przypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.
Niepodanie określonych w Polityce Prywatności danych w procesie składania Zamówienia uniemożliwia jego realizację.
Brak zgody Zamawiającego na przetwarzanie jego Danych dla celów marketingowych i reklamowych w żaden sposób nie wpływa na możliwość jego Rejestracji oraz możliwość składania przez niego Zamówień.

4) Podstawa przetwarzania Danych
Dane przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażanej przez Zamawiającego, poprzez potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych w odpowiedniej części formularza rejestracyjnego.
Dane przetwarzane będą w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Uwaga: przypominamy, że podanie danych jest w pełni dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia.

5) Prawa Zamawiającego
Zamawiający ma - bez ograniczeń czasowych - prawo dostępu do treści Danych w celu:
- poprawienia danych
- aktualizacji danych
- usunięcia Danych ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia

Uwaga: Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Zamawiający nie uregulował wszystkich należności za złożone Zamówienie. W przypadku uregulowania rozliczeń, dane zostaną natychmiast usunięte, jeśli takie jest postanowienie Zamawiającego.

6) Zabezpieczenie Danych
Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania Danych, a w szczególności zabezpiecza Dane przed ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator nie udostępnia danych osobom nieupoważnionym, a do przetwarzania danych dopuszczane są  wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora.
Administrator prowadzi osobną ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.

7) Informacje o plikach cookies
Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to plikami tekstowe zapisywanymi i przechowywanymi w pamięci urządzenia Zamawiającego. Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
Sklep internetowy www.zielarzradzi.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików:
a. niezbędne do przeglądania oferty,
b. niezbędne do logowania,
c. niezbędne do zamówienia konsultacji lub porady ziołowej,
d. zapewniające bezpieczeństwo transakcji,
e. umożliwiające otrzymanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Zamawiającego.
Zamawiający może dokonać całkowitego wyłączenia obsługi plików cookies. W tym celu musi powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej www.poradazielarska.pl i jej podstron.
Uwaga: ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.poradazielarska.pl.
Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej, stanowi według art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

8) Pozostałe postanowienia
W przypadku, gdy okaże się to konieczne dane zostaną udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Administrator przekaże jednak zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości wyłącznie na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zaznaczając, że obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji
Menu Strony